Firma


Zespół TEULU to grupa doświadczonych i renomowanych specjalistów, którzy posiadają zarówno wiedzę, jak i wieloletnią praktykę w obsłudze różnorodnych zleceń na rzecz sektora publicznego i prywatnego, w tym w doradztwie o charakterze konsultingowym. Nasz zespół współpracowników składa się z praktyków: inżynierów, prawników, ekonomistów, specjalistów ds. projektów (w tym wykładowców akademickich oraz osób które uczestniczyły i uczestniczą w procesie wyboru projektów).


W formie spółki prawa handlowego funkcjonujemy od 2016 roku, jednak nasze doświadczenie w zakresie realizacji projektów sięga już ponad 12 lat. Specjalizujemy się przede wszystkim w finansowaniu projektów ze środków zewnętrznych (unijnych, krajowych, w tym finansowania bankowego), jak również w zarządzaniu tymi projektami (w tym ich rozliczaniem), a także w szeroko rozumianej rewitalizacji miast i obszarów poprzemysłowych, tworzeniu dokumentów strategicznych, doradztwie prawnym i finansowym.

Prowadzimy także audyty projektów (w tym kontrole „na sucho”, przed właściwą kontrolą projektu) i szkolenia oraz przygotowujemy niezbędną dokumentację projektową – zarówno aplikacyjną, jak i techniczną – np. audyty energetyczne, programy funkcjonalno-użytkowe.

Nasze atuty to m.in. uczciwe i rzetelne podejście do przedsięwzięć, w które się angażujemy. W przypadku, gdy projekt ma słabe strony bądź w naszej opinii nie nadaje się do uzyskania dofinansowania – mówimy o tym Klientowi wprost, nawet jeśli może oznaczać to rezygnację ze zlecenia i utratę potencjalnego zysku.

Zapraszamy do współpracy!
Zespół GRUPY TEULU

Nasi eksperci


są w stanie zdiagnozować potrzeby beneficjenta, dopasować źródła finansowania (unijne, krajowe, także kredyt bankowy), opracować dokumentację aplikacyjną oraz techniczną (np. audyt energetyczny, program funkcjonalno-użytkowy, koncepcję projektu informatycznego), następnie pokierować procesem aplikowania, a w razie potrzeby rozliczyć projekt i służyć doradztwem na etapie zamówień w projekcie.

Czytaj dalej

Teulu Sp. z o.o.


w realizacji zleceń jest wspierana przez firmę Anna A. Miklaszewska Kancelaria Radcy Prawnego która należy do GRUPY TEULU.

Grupa TEULU


działa na terenie całego kraju, zarówno pod własną marką, jak i jako członek konsorcjum bądź podwykonawca innych firm konsultingowych. Dzięki temu nasi eksperci zgromadzili przez lata zasób doświadczeń w realizacji projektów dla wielu województw oraz różnych branż i sektorów – zarówno w latach 2007-2013 jak i w obecnym okresie programowania UE. W naszej działalności mieliśmy okazję zapoznać się z rozmaitymi dobrymi praktykami i know how – z zakresu przygotowywania projektów dofinansowywanych zewnętrznie i programów strategicznych, funkcjonowania organizacji (w tym IOB), zarządzania JST, rewitalizacji miast, promocji terenów inwestycyjnych etc.