Analizy prawne, w tym pomoc publiczna

Przeprowadzamy analizy i wydajemy opinie odnośnie możliwości wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej w projektach, a także wskazania działań, które należy podjąć, aby takie ryzyko nie wystąpiło. Nasi fachowcy mogą również obliczyć rekompensaty, zgodnie z unijnym Rozporządzeniem (WE) Nr 1370/2007.

Przygotowujemy również dokumentację dla zamówień w ramach projektu (zarówno PZP jak i tzw. „zasady konkurencyjności”).