Audyty energetyczne

Audyt energetyczny jest dokumentem potrzebnym właścicielowi budynku jako podstawa dla podjęcia decyzji o celowości termomodernizacji, bankowi udzielającemu kredytu jako dowód, że przedsięwzięcie jest efektywne ekonomicznie, Bankowi Gospodarstwa Krajowego jako dowód, że przedsięwzięcie spełnia warunek do przyznania premii termomodernizacyjnej oraz Instytucjom Zarządzającym Programami Operacyjnymi dofinansowywanymi ze środków UE, jako obowiązkowy załącznik dokumentacji aplikacyjnej.

Grupa TEULU współpracuje z audytorami energetycznymi, co umożliwia nam opracowanie na potrzeby Klienta audytu energetycznego, np. jako elementu kompleksowego zlecenia obejmującego dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie zewnętrzne.