Doradztwo przy opracowywaniu dokumentów strategicznych

Uczestniczymy i doradzamy w opracowywaniu dokumentów strategicznych, takich jak: Strategie Rozwoju Gminy, Programy Rewitalizacji. Posiadamy w tym temacie doświadczenie oraz wiedzę opartą m.in. na dobrych praktykach i benchmarkingu tego typu dokumentów.