Projekty budowlano-techniczne, programy funkcjonalno-użytkowe

Grupa TEULU współpracuje z biurami projektowymi, co umożliwia nam opracowanie na potrzeby Klienta Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), np. jako elementu kompleksowego zlecenia obejmującego dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie zewnętrzne.