Rewitalizacja

Jako uznani eksperci, od lat zajmujący się specyfiką rewitalizacji miast i obszarów poprzemysłowych, legitymujący się kierunkowym wykształceniem oraz zasiadający w komisjach oceniających projekty rewitalizacyjne jesteśmy w stanie doradzać samorządom, instytucjom rynku pracy, instytucjom społecznym, organizacjom pozarządowym oraz innym aktorom procesu rewitalizacji (np. spółdzielniom mieszkaniowym i wspólnotom) na każdym etapie procesu rewitalizacyjnego.