Tworzenie i rozwój Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB)

Wspieramy tworzenie i rozwój instytucji takich jak parki przemysłowo-technologiczne oraz inkubatory przedsiębiorczości – analizy, benchmarking, raporty, strategie, doradztwo przy bieżącym funkcjonowaniu, pozyskiwanie finansowania na to funkcjonowanie.