Doradztwo i konsulting


Optymalizacja procesów przedsiębiorstw

Nasi eksperci prowadzą działania obejmujące analizę procesów, wskazanie obszarów poprawy ich efektywności, zaprojektowanie zmian i ich wdrożenie oraz monitorowanie wyników i doskonalenie procesów wg wymagań strategii przedsiębiorstwa.

Tworzenie i rozwój Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB)

Wspieramy tworzenie i rozwój instytucji takich jak parki przemysłowo-technologiczne oraz inkubatory przedsiębiorczości – analizy, benchmarking, raporty, strategie, doradztwo przy bieżącym funkcjonowaniu, pozyskiwanie finansowania na to funkcjonowanie.

Doradztwo przy opracowywaniu dokumentów strategicznych

Uczestniczymy i doradzamy w opracowywaniu dokumentów strategicznych, takich jak: Strategie Rozwoju Gminy, Programy Rewitalizacji. Posiadamy w tym temacie doświadczenie oraz wiedzę opartą m.in. na dobrych praktykach i benchmarkingu tego typu dokumentów.

Rewitalizacja

Jako uznani eksperci, od lat zajmujący się specyfiką rewitalizacji miast i obszarów poprzemysłowych, legitymujący się kierunkowym wykształceniem oraz zasiadający w komisjach oceniających projekty rewitalizacyjne jesteśmy w stanie doradzać samorządom, instytucjom rynku pracy, instytucjom społecznym, organizacjom pozarządowym oraz innym aktorom procesu rewitalizacji (np. spółdzielniom mieszkaniowym i wspólnotom) na każdym etapie procesu rewitalizacyjnego.