Ochrona środowiska


Nasi eksperci opracowują analizy środowiskowe, w tym:

  • raporty oddziaływania na środowisko,
  • strategiczne oceny oddziaływania na środowisko,
  • analizy ryzyka klimatycznego,
  • operaty wodnoprawne.